Skip to content
27 February 2024

Webinaari: Tuhat uutta tohtoria töihin – miten huomioida yritysten tarpeet?

26.3. kello 16.00-17.00, Teams 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa yliopistoille yhteensä 255 miljoonaa euroa tohtorikoulutuksen uusien käytänteiden pilotointiin vuosina 2024–2027. Tavoitteena on, että yhä useampi tohtori työskentelee jatkossa myös yksityisellä sektorilla, yrityksissä. Pilotilla tavoitellaan tohtorikoulutettujen liikkuvuuden lisäämistä yliopistojen, yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden välillä.

Aalto-yliopisto on käynnistänyt yhteistyökeskusteluja MEX Finlandin kanssa siitä, missä määrin MEX Finlandin jäsenet ja valmistavan teollisuuden yritykset laajemmin voisivat hyödyntää uutta tohtoriohjelmaa.

MEX Finlandin järjestämän tilaisuuden tarkoituksena on pohjustaa nyt käynnistyvän pilotin mahdollistamaa vahvempaa vuoropuhelua teollisuuden ja yliopistojen välillä, kun kansallisella tasolla tavoitellaan TKI-osuuden kasvattamista 3 %:sta 4 %:iin.

Tämä webinaari jatkaa kuukausittaisten MEX Finland Advisory Groupin kokousten järjestämistä Teams-tapaamisina. Tavoitteena on laajentaa jatkuvaa jäsenten välistä dialogia hallitustyöskentelyn ulkopuolelle konkreettisten aloitteiden, tiedonjaon ja verkostoitumisen merkeissä. Webinaari on avoin ja sen kutsua voi vapaasti jakaa eteenpäin.

 

Voit ilmoittautua mukaan webinaariin alla olevasta painikkeesta

Ilmoitautuminen webinaariin

 

Tilaisuuden agenda

 1. Tilaisuuden avaus
  • Juha Päivike, MEX Finlandin hallituksen puheenjohtaja
 2. Valmistavasta teollisuudesta kansallista elinvoimaetua
  • Yhteisiä kyvykkyyksiä erinomaisuutta varten, Johan Wallin, managing partner, Synocus
  • Institutionaalinen perusta tiikerinloikille ja elinvoimaedulle, Mikko Kosonen, hallituksen puheenjohtaja, Aalto-yliopisto
 3. Uuden tohtoriohjelman teolliset tavoitteet
  • Aalto-yliopiston tohtoriohjelman sisältö ja yritysyhteistyömalli, Jyri Hämäläinen, vararehtori, Aalto-yliopisto
  • Tohtoriohjelmaan mukaan pääseminen, Outi Toijala, Head of Corporate Relations, Aalto-yliopisto
 4. Esimerkkejä tohtoriohjelman tarjoamista mahdollisuuksista
  • AI-yhteistyömahdollisuudet, Arno Solin, koneoppimisen professori ja AI-DOC-konsortion johtaja, Aalto-yliopisto
  • Biotalouden yhteistyömahdollisuudet, Monika Österberg, biotuotekemian professori sekä FinnCERES-lippulaivan ja CIMANET-konsortion johtaja, Aalto-yliopisto
 5. Keskustelua
 6. Seuraavat MEX Finland Advisory Group -kokoukset

 

Lisätietoja tilaisuudesta: Niklas Koski, niklas.koski@synocus.com, +358 44 298 8909.