Skip to content
13 September 2021

MEX Finland Alihankintamessuilla 21.-23.9.2021

MEX Finland osallistuu Tampereen Alihankintamessuille 21.-23.9.2021.

Löydät meidät osastoltamme A1003, jonka lisäksi järjestämme messuilla yhdessä jäsentemme kanssa Suomalainen valmistus loistamaan -seminaarin tiistaina 21.9. kello 13.00-15.30 Tähtien Salissa.

Pääset tutustumaan messsujen ohjelmaan ja rekisteröitymään messuille tästä: https://www.alihankinta.fi/fi/

Odotamme innolla näkevämme teidät messuilla!


Suomalainen valmistus loistamaan -seminaari.

Tähtien Sali 21.9. 13.00-15.30

Seminaarissa käydään läpi esimerkkejä uudistuvasta valmistavasta teollisuudesta.

  • Miten valmistuksen toimintaympäristö on muuttumassa?, Johan Wallin, Synocus
  • Alihankkijasta elinkaaripalveluihin, Jarmo Kuikka, Tasowheel
  • Saumattomalla tiedon jakamisella älyä materiaalivirtojen hallintaan, Outi Kettunen & Teemu Salonen, Logisnext
  • Kuinka rakentaa valmistuksen huippuosaamista?, Timo Laitinen, Sandvik
  • Voiko suomalainen valmistus loistaa – taas?, Antti Zitting, Sacometal
  • Minne jatkamme tästä eteenpäin?, Kaj Hulkkonen, Synocus

Seminaarin lopussa olemme varanneet aikaa verkostoitumiseen kahvin ja pienen purtavan merkeissä. Tapahtuma on kaikille avoin, maksuton, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.


Tätä on MEX Finland.

MEX:n tavoitteena on mahdollistaa suomalaisen valmistuksen transformaatio hyödyntäen digitalisaation luomia mahdollisuuksia sekä kestävän kehityksen edellyttämiä vaatimuksia. Tuotteet ja palvelut integroituvat entistä vahvemmin sekä niiden elinkaaret lyhentyvät merkittävästi. Tämä edellyttää kehityksen nopeampaa kellotaajuutta sekä laajempaa osallistumista. Näin kilpailukyvyn parantaminen toteutuu parhaiten vaativissa hankkeissa, joissa yhteisön jäsenet kehittyvät ja oppivat toisiltaan.

Huippuosaaminen.

Kehitämme edistyksellisiä hankkeita kohti hiilineutraalia valmistusta hyödyntäen digitalisaation mahdollisuuksia.

Valmistuksen kehittämisen kulmakiviä ovat näkemyksellisyys, sitoutuminen ja osaaminen.

Näkemyksellisyys. valitsemme huolellisesti aloitteet, jotta ne tukevat parhaiten transformaatiota. Näin ollen sisältö tulee aina ensin. Lisäksi on varmistettava, että rajalliset resurssit valjastetaan niihin toimenpiteisiin, joilla on todellista vaikutusta. Yhdistämällä teknologia-, tuote-, palvelu- ja prosessikehitys hankkeet luovat strategista hyötyä kaikille mukana olijoille.

Sitoutuminen. merkittävän muutoksen toteuttaminen edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista ja saumatonta yhteistyötä eri toimijoilta, jotka jakavat kunnianhimoiset tavoitteemme. MEX:n perusta on vahvasti Suomessa, mutta samalla toiminnassa on mukana globaaleja alansa johtavia asiantuntijoita. Menestyksekkäät hankkeet mahdollistavat MEX Finlandin laajentavan vaikuttavuuttaan ja jäsenkuntaansa.

Osaaminen. vahvan yhteistyökulttuurin omaava jäsenistömme edustaa sekä korkean tason valmistus- että tietotekniikkaosaamista. MEX Finland -yhteistyö vahvistaa niin yksilöiden, jäsenyritysten kuin julkisten instituutioiden kyvykkyyttä. Kokonaisvaltaiset hankkeemme tukevat valmistuksen alan osaamisen kehittämistä ja varmistavat muutoksen toteutumisen.

Transformaatio.

Rakennamme yhteisöön transformaation mahdollistavia kyvykkyyksiä.

Toimintavarmuus, muutosnopeus ja kestävä kehitys ovat kolme teollisuuden vaatimusta, jotka asettavat valmistuksen uudistumisen nyt keskiöön. Jatkuva toimitusvarmuus on noussut uudella tavalla esille, kun komponenttien vaje on vaikeuttanut tuotantoa globaalisti. Vain kokonaisvaltaisen lähestymistavan kautta on mahdollista ottaa vastuu koko arvonluontiprosessista niin toimintavarmuuden kuin kestävän kehityksen suhteen. Valmistavan teollisuuden on pystyttävä integroimaan valmistuksen materiaali- ja tietovirrat toisiinsa pysyäkseen mukana asiakkaiden alati kasvavissa odotuksissa.

Ilmastomuutos ja pandemia ovat paljastaneet selvästi yhteiskuntamme haavoittuvuuden. Valmistuksen sektorilla on edessään yksi historiansa suurimmista teollisista muutoksista. Kansalliset ja kansainväliset kiristyvät säädökset ja toimintoympäristöjen muutokset vaikuttavat kaikkiin teollisuuden aloihin. Muutos on suuri mahdollisuus suomalaiselle valmistavalle teollisuudelle, jolla on kyky johtaa sitä haluamaansa suuntaan, eikä vain seurata muutosta sivusta.

Innoittaja.

Mahdollistamme ja edistämme uusia ideoita innovaatioyhteistyön kautta.

Muutoksen saavat aikaan vain ihmiset, joilla on erilaista kokemusta ja osaamista sekä kyky jakaa tietoa ja oppia yhteisesti.  Oppimalla toisilta jatkuvasti jakamalla ideoita ja kokemuksia voimme täyttää asiakkaiden odotukset ja näin säilyä kilpailukykyisinä.

Valmistavan teollisuuden haaste on myös hyväksyä lisääntynyt epävarmuus ja oppia luottamaan toisiimme. Yhdessä tehty työ innoittaa yksilöitä laajentamaan toimintaansa perinteisten organisaatiorajojen ulkopuolelle. MEX Finland sekä edistää että vahvistaa tällaista ajattelutapaa.

Ota yhteyttä.

Parhaat ratkaisut syntyvät yhteistyössä.

MEX hakee mukaan uusia innokkaita jäseniä niin liike-elämästä, julkiselta puolelta kuin tutkimuksesta, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan suomalaisen valmistavan teollisuuden uudistamiseen.

MEX Finlandin jäsenenä sinulla ja yritykselläsi on mahdollisuus uudistaa valmistuksen toimintaympäristöä ja ohjata kehitystä avoimen ja luottamuksellisen yhteistyön kautta alan johtavien asiantuntijoiden kanssa. Voit hyödyntää MEX-yhteisöä tavoitteidesi vahvistamiseen käynnistämällä uusia innovatiivisia hankkeita tai osallistumalla muiden jäsenten kehitysaloitteisiin.

Jatkamme mielellämme vuoropuhelua kanssasi:

 

Sähköposti: niklas.koski@synocus.com

Puhelinnumero: +358 9 62 262 631

Osoite: Bulevardi 5 A 5, 00120 Helsinki, Suomi